1.

Избор на продукт

Standard 1-1GB

10.00 лв. месечно
1 CPU
1 GB RAM
25 GB SSD
1 TB Transfer

Standard 1-2GB

20.00 лв. месечно
1 CPU
2 GB RAM
50 GB SSD
2 TB Transfer

Standard 1-3GB

25.00 лв. месечно
1 CPU
3 GB RAM
50 GB SSD
3 TB Transfer

Standard 2-2GB

30.00 лв. месечно
2 CPU
2 GB RAM
60 GB SSD
3 TB Transfer

Standard 2-4GB

40.00 лв. месечно
2 CPU
4 GB RAM
80 GB SSD
4 TB Transfer

Standard 4-8GB

75.00 лв. месечно
4 CPU
8 GB RAM
140 GB SSD
5 TB Transfer

Standard 6-16GB

140.00 лв. месечно
6 CPU
16 GB RAM
240 GB SSD
6 TB Transfer

Standard 8-32GB

250.00 лв. месечно
8 CPU
32 GB RAM
400 GB SSD
7 TB Transfer

Standard 12-48GB

340.00 лв. месечно
12 CPU
48 GB RAM
500 GB SSD
8 TB Transfer
2.

Диск *

240
3.

Операционна система *

4.

IP адреси *

1
5.

Допълнителено backup пространство

0GB
6.

Име на сървъра

7.

Промокод

Standard 6-12GB Cloud VPS Standard
8.

Промени платежния цикъл

9.

Общо

144.00 лв.