1.

Избор на продукт

WinCloud 1-3GB

50.00 лв. месечно
1 CPU
3 GB RAM
50 GB SSD
3 TB Transfer

WinCloud 2-4GB

65.00 лв. месечно
2 CPU
4 GB RAM
80 GB SSD
4 TB Transfer

WinCloud 4-8GB

100.00 лв. месечно
4 CPU
8 GB RAM
140 GB SSD
5 TB Transfer

WinCloud 6-16GB

165.00 лв. месечно
6 CPU
16 GB RAM
240 GB SSD
6 TB Transfer

WinCloud 8-32GB

275.00 лв. месечно
8 CPU
32 GB RAM
400 GB SSD
7 TB Transfer

WinCloud 12-48GB

365.00 лв. месечно
12 CPU
48 GB RAM
500 GB SSD
8 TB Transfer
2.

Диск *

500
3.

Операционна система

4.

IP адреси *

1
5.

Име на сървъра *

6.

Промокод

Standard 20-96GB Cloud Windows
7.

Промени платежния цикъл

8.

Общо с ДДС

630.00 лв.