1

Избор на продукт

/
2

RAM *

1GB
2GB ( 8.34 лв. месечно )
3GB ( 16.68 лв. месечно )
4GB ( 25.02 лв. месечно )
5GB ( 33.36 лв. месечно )
3

CPU ядро *

1 CPU ядро
4

Диск *

10GB
20GB ( 8.34 лв. месечно )
30GB ( 16.68 лв. месечно )
5

OS *

6

Име на сървъра

7

Промокод

8

Промени платежния цикъл

9

Общо

17.50