1

Избор на продукт

/
2

RAM *

2GB
3GB ( 8.34 лв. месечно )
4GB ( 16.68 лв. месечно )
5GB ( 25.02 лв. месечно )
6GB ( 33.36 лв. месечно )
3

CPU ядро *

2 CPU ядра
4

Диск *

20GB
30GB ( 8.33 лв. месечно )
40GB ( 16.66 лв. месечно )
5

OS *

6

Име на сървъра

7

Промокод

8

Промени платежния цикъл

9

Общо

33.33