1

Избор на продукт

/
2

RAM *

4GB
5GB ( 8.34 лв. месечно )
6GB ( 16.68 лв. месечно )
7GB ( 25.02 лв. месечно )
8GB ( 33.36 лв. месечно )
3

CPU ядро *

4 CPU ядра
4

Диск *

40GB
50GB ( 8.33 лв. месечно )
60GB ( 16.66 лв. месечно )
70GB ( 24.99 лв. месечно )
5

OS *

6

Име на сървъра

7

Промокод

8

Промени платежния цикъл

9

Общо

66.67