1

Избор на продукт

/
2

RAM *

8GB
9GB ( 8.34 лв. месечно )
10GB ( 16.68 лв. месечно )
11GB ( 25.02 лв. месечно )
12GB ( 33.36 лв. месечно )
3

CPU ядро *

8 CPU ядра
4

Диск *

60GB
70GB ( 8.33 лв. месечно )
80GB ( 16.66 лв. месечно )
90GB ( 24.99 лв. месечно )
100GB ( 33.32 лв. месечно )
5

OS *

6

Име на сървъра

7

Промокод

8

Промени платежния цикъл

9

Общо

125.00