1.

Избор на продукт

Standard 1-1GB

10.00 лв. месечно
1 CPU
1 GB RAM
25 GB SSD
1 TB Transfer

Standard 1-2GB

20.00 лв. месечно
1 CPU
2 GB RAM
50 GB SSD
2 TB Transfer

Standard 1-3GB

30.00 лв. месечно
1 CPU
3 GB RAM
60 GB SSD
3 TB Transfer

Standard 2-2GB

30.00 лв. месечно
2 CPU
2 GB RAM
60 GB SSD
3 TB Transfer

Standard 2-4GB

40.00 лв. месечно
2 CPU
4 GB RAM
80 GB SSD
4 TB Transfer

Standard 4-8GB

80.00 лв. месечно
4 CPU
8 GB RAM
160 GB SSD
5 TB Transfer

Standard 6-12GB

120.00 лв. месечно
6 CPU
12 GB RAM
240 GB SSD
6 TB Transfer

Standard 6-16GB

160.00 лв. месечно
6 CPU
16 GB RAM
320 GB SSD
6 TB Transfer

Standard 8-32GB

320.00 лв. месечно
8 CPU
32 GB RAM
640 GB SSD
7 TB Transfer

Standard 12-48GB

480.00 лв. месечно
12 CPU
48 GB RAM
960 GB SSD
8 TB Transfer

Standard 16-64GB

640.00 лв. месечно
16 CPU
64 GB RAM
1280 GB SSD
9 TB Transfer

Standard 20-96GB

960.00 лв. месечно
20 CPU
96 GB RAM
1920 GB SSD
10 TB Transfer

Standard 24-128GB

1,280.00 лв. месечно
24 CPU
128 GB RAM
2560 GB SSD
11 TB Transfer

Standard 32-192GB

1,920.00 лв. месечно
32 CPU
192 GB RAM
2560 GB SSD
12 TB Transfer
2.

Диск *

25
3.

Операционна система *

4.

Име на сървъра

5.

Промокод

Standard 1-1GB Cloud VPS Standard
6.

Промени платежния цикъл

7.

Общо

12.00 лв.