Подвижност на лиценз чрез Сoфтуерна осигуровка (License Mobility through Software Assurance)

Определени продукти на Microsoft могат да бъдат използвани с вече закупените за тях лицензи в клауд среда, без да е необходимо заплащането на нови лицензи. Всеки Volume Licensing потребител, който има лицензи за софтуерни продукти на Microsoft покрити с активна Software Assurance може да се възползва от тази възможност. Лицензите със Software Assurance по тази програма могат да бъдат прехвърлени само в одобрени License Mobility партньори на Microsoft. Делта Клауд е одобрен License Mobility партньор. В срок до 10 дни след прехвърляне на сървърите на потребителя върху инфраструктурата на одобрения партньор, потребителят трябва да попълни и подаде License Mobility Verification Form, която може да се изтегли от тук - линк, включително и на български език. Формулярът може да бъде подаден директно към Microsoft или към одобрения партньор, в случая Делта Клауд.

Наличните софтуерни продукти, за които е възможно прехвърляне са изброени в последния SPUR(Services Provider Use Right) на Microsoft.

Когато формулярът е проверен и подписан от страна на Майкрософт, одобреният партньор и потребителят получават потвърждение на електронната поща.

Подробно указание за попълване на формата, може да бъде изтеглено от тук - линк.


Беше ли полезна тази статия?

mood_bad Не 0
mood Да 0
visibility Прегледи: 390